வீடியோ

அல் ஆரிபுபில்லாஹ் அல் முஹிப்பிர் ரசூல் அஷ்ஷைகுல் காமில் அல்ஹாஜ் அல்லாமா அஷ்ஷாஹ் முஹம்மது அலி ஸைபுத்தீன் ரஹ்மானி பாகவி ஸூபி காதிரியில் காஹிரி (மத்தலில்லாஹுல் ஆலி  )
 அல்லாமா அஷ் ஷைகு செய்யித் வஜீஹுன்னகீ சக்காப் லத்தீபி ஷத்தாரி (ஹாபிதஹுல்லாஹ்)

காயல்பட்டணம் ,மஹ்ழரா அரபிக் கல்லூரி அஹ்லுஸ் ஸுன்னத் வல் ஜமாஅத் உலமாக்கள் அஷ்ஷைகு முஹம்மது அலி ஸைபுத்தீன் ஸூபி காதிரி ,மர்ஹூம் அஷ்ஷைகு ஊண்டி செய்யத் முஹம்மத் ஸுபி காதிரி (ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி) அவர்களுடன் காயல்பட்டணம் ஜாவியா அரபிக் கல்லூரி தப்லீக் ஜமாஅத் உலமாக்கள் ஹாமீத் பக்ரி மன்பயீ,அப்துல்லாஹ்  ஆலிம் ஆகியோர் அல்லாஹ் பொய் சொல்லுவது சாத்தியமா என்ற தலைப்பில் நடத்திய முனாஜரா .'சத்தியத்தின் கர்ஜனை ' ஆஷிகுர் ரசூல் அல்லாமா ஹாபிழ் மர்ஹூம் எப்.எம்.இப்ராஹீம் ரப்பானி ஹழ்ரத் (ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி ) 'சத்தியத்தின் கர்ஜனை ' ஆஷிகுர் ரசூல் அல்லாமா ஹாபிழ் மர்ஹூம் எப்.எம்.இப்ராஹீம் ரப்பானி ஹழ்ரத் (ரஹ்மதுல்லாஹி அலைஹி )மூல நூல் ஆதாரங்களுடன் உள்ள உருது முனாஜாரா  ,'கதீப் ஏ மில்லத்' அல்லாமா அஷ் ஷைகு கௌகாப் நூரானி ஓகார்வி (ஹாபிதஹுல்லாஹ்)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments :

Post a Comment